Categories

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

OHAYOU! kính mong Quý vị cùng đánh giá chất lượng dịch vụ bằngcách trả lời các câu hỏi trong phiếu khảo sát dưới đây. Sự hợp tác của Quý vị sẽ giúp chúng tôi có thể hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ của mình để đáp ứng nhu cầu của Quý vị tốt hơn trong tương lai.